Analýza svatební sezóny 2012

Mnoho svateb v mnoha obměnách se v roce 2012 událo, a proto je na řadě analýza a zhodnocení svatebních trendů, které tomuto roku dominovali. Svatební studio GaPe, které v roce 2012 pořádalo desítky svateb, nabízí kompletní plánování a organizaci svateb a samozřejmě nabízí možnost konzultace nad jednotlivými aspekty svatby.

Čas, kdy si snoubenci sami zařizovali místo obřadu, hostiny či svatební veselice jsou pryč a svatební agentury mohou začít naplno využívat svých schopností. Díky nabídce svých svatebních balíčků a koordinátorů mohou nechat snoubence odpočívat a sami zařizovat spoustu maličkostí okolo svatby.

Svatby na klíč

V roce 2012 převládá poptávka po svatbách na klíč 3 v 1 – tedy svatební obřad, hostina i svatební párty na jednom místě. Nejen, že se odbourávají organizačně náročné přesuny hostů na jiná místa, ale ušetří se i na penězích ve finančním rozpočtu na svatbu.

Na výběru šatů, jídla, pití a dokumentačních záznamů se nešetří – svatba patří hlavně snoubencům a samozřejmě i hosté k tomu patří, proto se ani letos nenašel pár, který by šetřil na svém vzhledu, dobrém pokrmu a fotografiích či videu, které dokumentují průběh svatby. Díky však zhoršující se finanční situaci všech lidí, jdou trochu stranou doplňkové zábavní prvky jako ohňostroje, barmanské show či kouzelníci.

Svatební studio GaPe má však lék na všechny prostoje. Díky svým zkušenostem ví, kam koho přesně umístit a zajistit mu zábavu, proto bylo oblíbené právě v roce 2012. Většina snoubenců se v tomto roce rozhodlo pro svatební hostinu pouze s rodinou – Svatební studio GaPe má v nabídce i zajištění zábavy v době oběda pro ostatní svatební hosty. Nikdo tak není ochuzen o ráz svatby a snoubenci mohou vychutnávat lahodný oběd v kruhu rodinném.

Svatební veletrh

Díky tomu, že Svatební studio GaPe dokáže odhadnout možnosti jednotlivých snoubenců a zařídit jim svatbu nejen podle jejich rozpočtu, ale i přání, má ve svém balíku pěkný počet spokojených párů – a to je jen jeden z důvodů, proč se Svatební studio GaPe rozhodlo pro podílení se na svých zkušenostech a v roce 2013 naplánovalo Svatební veletrh, který se bude pořádat 3. února v Horažďovickém hotelu Prácheň.

Přijďte se podívat. Zjistíte, že ve svůj svatební den je nemožné myslet na všechno a zjistíte také, že všechny starosti můžete předat profesionálům, kteří je za Vás vyřeší.