Svatební legislativa

Co nabízíme?

Svatební obřad patří mezi nejkrásnější dny ve Vašem životě i tento Váš životní krok je spojen s nutným soubojem s administrativou a právními úkony. Svatební agentura GaPe Vám dokáže pomoci zajistit nejen svatbu, ale také i právní poradenství a veškerou administrativu, která je nedílnou součástí každé svatby.

Jak to funguje?

0_194Po stanovení Vašeho termínu svatby Vás kontaktuje náš právní poradce, který si s Vámi domluví informativní schůzku. Tato schůzka bude obsahovat veškeré podrobnosti ohledně administrativy spojené se svatbou (matrika, doklady, předmanželská smlouva). Podrobně Vám vysvětlí, které doklady budete potřebovat, co potřebujete na určitý druh obřadu, co vše se musí zařídit v případě změny jména, svatby s cizincem, svatby v zahraničí, jak se Vám budou měnit doklady a co se bude dít s doklady po svatbě.

 

 Druhy svateb

Ukázka dotazníku k uzavření manželství

Doklady po svatbě0_274bvc

Po svatbě novomanželé žádají o vydání nových dokladů (nemusí v případě OP od ledna 2012- zde nejsou tyto údaje o rodinném stavu povinné), v tomto případě pouze při změně jména či bydliště. Správní poplatek v tomto případě je 500 Kč. Ze zákona máte povinnost žádat o nový občanský průkaz do 15 dnů od změny (v případě OP před lednem 2012), zde pak není žádný poplatek. Žádat půjdete s novým oddacím listem. O něco horší situaci mají novomanželky, které musí vyměnit i cestovní pas, řidičský průkaz, technický průkaz, kartičku pojišťovny a další doklady, kde je uvedeno jejich ,,staré jméno“.

Svatba a práce

Zaměstnavatel je povinen dle zákona Vám poskytnout na vlastní svatbu pracovní volno s náhradou mzdy za 2 dny ( 1den k účasti na svatebním obřadu)

Poplatky

Platí se na matrice

 • Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 1 000 Kč
 • Uzavření manželství pokud snoubenci nemají trvalý pobyt na území ČR – 3 000 Kč
 • Uzavření manželství pokud jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území ČR – 2 000 Kč
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině či s cizincem – 500 Kč
 • Místní poplatek za služby – dle města cca 1 000 Kč

 Předmanželská smlouva

 •  Co to je předmanželská smlouva?

Předmanželská smlouva je upravena v občanském zákoníku. Je to smlouva mezi manželi, kteří si zde upravují své majetkové poměry a například péči o děti. Dalo by se říci, že je to smlouva ,,proti hádkám do budoucna“, kdy budete mít jasné, kdo co dostane a jak vše bude vypadat.

 •  Proč si uzavřít předmanželskou smlouvu?

052[1]Předmanželská smlouva je velice důležitá pro Vaše budoucí finanční dělení, kdy si ujasníte Vaše majetkové poměry a nebudete mít důvod se do budoucna ,,hádat o majetek“. Například když jeden z manželů podniká může do budoucna dojít k ohrožení rodinného majetku. Společné jmění manželů je majetek, který nabyli až za trvání manželství. Do výlučného vlastnictví patří především dar, dědictví a majetek pro osobní potřebu.

 

 •  Kde si uzavřít předmanželskou smlouvu?

Naše agentura GaPe Vám pomůže připravit návrh Vaší předmanželské smlouvy, toto vše je součástí informativní schůzky s naším právníkem. Předmanželská smlouva musí mít formu notářského zápisu, kde poplatek činí kolem 2000-3000 Kč. Smlouva může být kdykoliv za manželství změněna, takže se nemusíte bát, že na čem se dohodnete již nelze změnit.

 •  Náležitosti Předmanželské smlouvy?
 1. Místo, den, měsíc a rok úkonu
 2. Jméno, příjmení a sídlo notáře
 3. Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků, jejich zástupců, svědků, důvěrníků, případně tlumočníků
 4. Prohlášení o způsobilosti k právním úkonům
 5. Způsob ověření totožnosti účastníků, svědků, důvěrníků, zmocněnců a tlumočníků

 

Ukázka předmanželské smlouvy-návrh

Společné jmění manželů-právní hledisko

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.